9.30 uur ds. C. Blenk te `s Gravenhage
18.30 uur kand. A.N.J. Scheer te Huizen
Zingen voor de dienst: `s Morgens zingen wij enige pinksterliederen en `s avonds Ps.133:1, 2 en 3.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn mevr. Marianne van der Spek en mevr. Anne Marie Zwart.
Collecte: De extra collecte van de a.s. zondag D.V. is (bij de uitgang) de pinksterzendingscollecte voor de G.Z.B. Wij bevelen u deze collecte heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 9 juni a.s. verzorgen mevr. Jantine Bijkerk en Lida Mourik de oppas; en op 16 juni mevr. Leontina Boele en Arinne van den Dool.