Ga naar de inhoud

Zondag 9 februari 2014

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening en `s avonds nabetrachting en dankzegging Heilig Avondmaal)
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.49:2 en 6; en `s avonds Ps.66:3 en 4.
Collecten: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is als extra maandelijkse collecte bestemd voor het kerkrentmeesterschap. De inhoud van de offerbekers is bestemd voor “Woord en Daad”.
Oppas: Op D.V. 9 febr. a.s. verzorgen mevr. Irma Verhoef-Koorevaar, Debora van de Graaf en Paola van der Wal de oppas; en op 16 febr. mevr. Leontina Boele- de Haan en Pieternel.