09.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Leerdienst: De a.s. zondagavond wordt u een stencil uitgereikt met de hoofdpunten van de preek over art.29 van de N.G.B.
Zingen voor de dienst: v.m. Ps. 11:1 en 3 en n.m. Ps. 12:1 en 6.
Collecte: De tweede rondgang is voor algemene middelen.
Oppas: Jeanette Aanen en Pieternel Boele. Op 16-8 Marianne Kortlever en Debora v/d Graaf.