09.30 uur ds. J.J. Verhaar te Krimpen a/d IJssel (viering Heilig Avondmaal)
18.30 uur ds. A. van Lingen te Kinderdijk (dankzegging en nabetrachting)
Zingen voor de dienst: ‘s Morgens Ps. 100: 2 en ’s avonds Ps. 25: 6 en 7.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en mevr. Marianne v/d Spek.
Collecte: Eerste rondgang: Kerk en Diaconie; de tweede rondgang: Onderhoudsfonds. Wij bevelen u deze collecten heel hartelijk aan.
Oppas: Op 8 sept. mevr. Marianne Kortleve en Femke Koorevaar; en op D.V. 15 sept. zijn mevr. Linda Theunisse en Lida Mourik aan de beurt.
Zingen na de dienst: Na de avonddienst van 8 sept. gaan we weer zingen. Wat zou het fijn zijn als er veel mensen nog even blijven. Het is net als met eten: hoe meer er bij zijn, hoe fijner het is. En …het is tot eer van God.