Ga naar de inhoud

Zondag 8 november 2020

09.30 uur Ds. J.A.H. Jongkind te Langerak (Doopdienst)
18.30 uur Prop. L. Solleveld te ‘s-Gravenzande
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 32: 5 en Ps. 6: 9.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en mevr. Annemarie Zwart-Baan.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Kerk in Actie-project: ‘Verlaat de gevangenis’, i.s.m. Gevangenenzorg Nederland en St. Exodus; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam. Bij de uitgang vindt u de emmers.