9.15 (!!) en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens zingen we vanaf 9.15 uur een aantal pinksterliederen; `s avonds zingen we Ps.118:12 en 14.
Collecte: De extra collecte van de komende zondagmorgen D.V. (bij de uitgang) is bestemd voor de G.Z.B. Wij bevelen dit doel heel hartelijk aan!
Oppas: Op D.V. 8 juni a.s. verzorgen mevr. Leontina Boele- de Haan, Pieternel Boele en Arlene van den Bosch de oppas; en op 15 juni mevr. Irma Verhoef-Koorevaar en Cora den Besten.