9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (voorber. Heilig Avondmaal)
18.30 uur ds. H.J. van der Veen te Sliedrecht
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.103:1 en 2; en `s avonds Ps.145:5.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 8 febr. a.s. verzorgen mevr. Marjan Koorevaar- van Spengen en Mirjam Korevaar de oppas; en op 15 febr. mevr. Nelly van Meijeren-Kok en Lida Mourik.