9.15 (!) uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur ds. W. van Weelden te Oud-Alblas
Zingen voor de dienst: De a.s. zondagmorgen zingen wij voorafgaand aan de dienst een aantal Paasliederen. Dat is vanaf 9.15 uur. Probeer daarbij tijdig aanwezig te zijn! De voorzang van de avonddienst is Ps.42:1 en 3.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van de Eerste Paasdag is, zoals het hier de gewoonte is, bestemd voor het Studie- en leerstoelfonds van de Ger. Bond. Wij bevelen dit doel heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 8 april a.s. verzorgen mevr. Els Borsje-van der Kooij en Bertine den Besten de oppas. En op 15 april mevr. Leontina Boele-de Haan en Cora den Besten.