9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur ds. A.C. de Kruijf te Haaften
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.28:1, 5 en 6; en `s avonds Ps.29:1, 2 en 5.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 7 sept. a.s. verzorgen mevr. Leontina Boele- de Haan en Wieke de oppas; en op 14 sept. mevr. Nellie van Meijeren-Kok en Paola van der Wal.