09.30 uur ds. P. Molenaar te Lunteren
18.30 uur Prop. P.J. Matze te Vinkeveen
Zingen voor de dienst: Ps. 116: 7 en Ps. 2: 7.
Organisten: dhr. Wim Stolk en dhr. Marnix van Leeuwen.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor de kerkrentmeesters; Busjescollecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.