9.30 uur Prop. D.A. Burggraaf te Arkel
18.30 uur Ds. A.A. Floor te Barendrecht
Zingen voor de dienst: ‘s Morgens zingen wij Ps. 32: 1 en ’s avonds Ps. 25: 2.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. G.J. Stasse en mevr. M. v.d. Spek.
Collecte: De eerste rondgang: College van kerkrentmeester en Diaconie en de tweede rondgang de extra maandelijkse collecte Kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 7 juli a.s. verzorgen mevr. Marianne Molenaar en Pieternel Boele de oppas en op D.V. 14 juli mevr. Marjan Koorevaar en Jessica v/d Graaf.
Koffie na de dienst: Volgende week D.V. 14 juli willen we met elkaar koffie drinken na afloop van de morgendienst.