Ga naar de inhoud

Zondag 7 juli 2013

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening Heilige Doop)
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.111:1 en 3; en `s avonds Ps.113:1, 2 en 4.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is de extra maandelijkse collecte bestemd voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 7 juli a.s. verzorgen mevr. Nicolet den Besten-Bakker, Frederike Jongkind en Linda Korevaar de oppas; en op 14 juli mevr. Jeanette Aanen- de Haan, Colinda van Rees en Elise Stam.
Koffie drinken na de dienst: Op D.V. 14 juli a.s. is er `s morgens “koffie drinken na de dienst”. Ik noem het u nu al, zodat u er tijdig aan denkt.
Zingen na de dienst: Op D.V. 14 juli a.s. is er `s avonds “zingen na de dienst”. Noteer het alvast!