9.30 uur ds. W.F. Jochemsen te Noordeloos
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.22:16; en `s avonds Ps.69:4.
Zingen na de dienst: De a.s. zondagmorgen D.V. nodigen wij u en jullie hiervoor weer heel hartelijk uit!
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Gert Jan Stasse en mevr. Marianne van der Spek. Ja, u leest het goed. Gert Jan hoopt de komende zondag, na zijn ziekteperiode, weer te spelen. Hij zal nog wel een heel traject van revalidatie hebben te gaan, maar we zijn dankbaar, dat hij nu toch zo ver al weer is! De hemel zij hiervoor gedankt!
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 7 april a.s. verzorgen mevr. Marisca Bikker en Lida Mourik de oppas; en op 14 april mevr. Liestbeth Kwakernaak en Jessica van de Graaf.