09.30 uur prop. C.B. Westerink te Rotterdam
18.30 uur ds. H.J. van der Veen te Sliedrecht
Zingen voor de dienst: ‘s Morgens Ps. 136: 26 en ’s avonds Ps. 32: 4.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jens Slagboom en dhr. Gert Jan Stasse.
Collecte: Eerste rondgang: Kerk en Diaconie; de tweede rondgang: Kerk en Israël. Wij bevelen u deze collecten heel hartelijk aan.
Oppas: Aanstaande zondag zullen mevr. Irma Verhoef en Debora v/d Graaf de oppas verzorgen en de week daarop mevr. Jantine Bijkerk en Christina Boele.