Ga naar de inhoud

Zondag 6 maart 2022

09.30 uur prop. P. van der Schee te Hoevelaken
18.30 uur ds. J.C. de Groot te Dordrecht
Zingen voor de dienst: Ps. 21: 13 en Ps. 135: 3.
Organisten: dhr. Wim Stolk en mevr. Annemarie Zwart.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor de Kerkrentmeesters; Busjescollecte: GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi; Derde extra collecte: Vluchtelingenhulp Oekraïne.