Ga naar de inhoud

Zondag 6 juni 2021 (Viering Heilig Avondmaal)

09.30 uur en 18.30 uur ds. J. Blom te Ridderkerk
Zingen voor de dienst: Ps. 27: 7 Ps. 105: 1.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Wim Stolk.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor de kerkrentmeesters; Busjescollecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.
Avondmaalcollecte: Adoptiekinderen Woord en Daad.

Download: