9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur ds. E.G. de Kruijf te Nieuwpoort.
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.2:3 en 4; en `s avonds Ps.3:2.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 6 juni a.s. verzorgen mevr. Johanna van den Bosch- de Groot en Nicoline de Jong de oppas. En op 13 juni Marloes Aantjes en Marina de Bruin.