9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening Heilige doop).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.5:1, 4 en 8; en `s avonds Ps.7:2 en 3.
Collecten: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap. De komende tijd is de inhoud van de busjes aan de uitgang bestemd voor de G.Z.B. Ons speciale doel is het werk van Tjerk en Marieke Visser in Malawi. Voor wie wat meer over hun bezigheden wil weten is dit het computeradres: vissersinmalawi.blogspot.nl. Wij bevelen hen en dit werk heel hartelijk in uw belangstelling en voorbeden aan.
Oppas: Op D.V. 6 juli a.s. verzorgen mevr. Marjan Koorevaar- van Spengen, Mirjam Korevaar en Anne Mourik de oppas; en op 13 juli Brenda Kortlever en Colinda van Rees.
Koffie drinken na de dienst: De a.s. zondagmorgen D.V. nodigen wij u en jullie hiervoor heel hartelijk uit!
Zingen na de dienst: De a.s. zondagavond is er weer “zingen na de dienst”. We vinden het fijn, als u ook meedoet!