Ga naar de inhoud

Zondag 6 februari 2022

09.30 uur prop. J. Speksnijder te Gouda
18.30 uur prop. C.J. Rijsdijk te Scherpenisse
Zingen voor de dienst: Ps. 81: 12 en Ps. 92: 1.
Organisten: dhr. Wim Stolk en mevr. Annemarie Zwart-Baan.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat – Oeganda: goed boeren in een lastig klimaat; Busjescollecte: GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi.