Ga naar de inhoud

Zondag 6 december 2020 (2de Advent)

09.30 uur Ds. M.C. Stehouwer te Wijngaarden
18.30 uur Ds. J. Nap te Hoevelaken
De diensten worden ook doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Gez. 3: 1 en Gez. 2: 1.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en dhr. Gert Jan Stasse.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor het CvK; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam. Bij de uitgang vindt u de emmers. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. Diaconie: NL14 RABO 0342759779; rek.nr College van Kerkrentmeesters: NL91 RABO 0342725025 of via de app.

Overzicht alle activiteiten rondom Advent & Kerst 2020

Downloads