Ga naar de inhoud

Zondag 5 september 2021

09.30 uur ds. T.J. Korten te Boven-Hardinxveld (viering Heilig Avondmaal)
18.30 uur ds. A. Baas te Bodegraven (viering Heilig Avondmaal en dankzegging)
Zingen voor de dienst: Ps. 87: 1 en Ps.139: 14.
Organisten: dhr. Wim Stolk en mevr. Annemarie Zwart.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: extra maandelijkse collecte voor de kerkrentmeesters; Avondmaalscollecte: Adoptiekinderen Woord en Daad; Busjescollecte: GZB-project fam. v/d Pol – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. Diaconie: NL14 RABO 0342759779; rek.nr College van Kerkrentmeesters: NL91 RABO 0342725025 of via de app.

Download: