9.30 uur ds. G. van Goch te Huizen
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s morgens Ps.24:4 en 5; en `s avonds Ps.80:1, 2 en 3.
Collecte: De tweede collecte is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Mevr. Els Borsje-van der Kooij en Leandra de Jong.