9.30 uur ds. M.C. Stehouwer te Wijngaarden
18.30 uur ds. M. van de Ruitenbeek te Dussen
Zingen voor de dienst: `s morgens Ps.107:15 en 22; en `s avonds Ps.38:17 en 18.
Collecte: De tweede collecte is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Mevr. Marianne Molenaar- van der Hoeven en Tamara Bikker verzorgen de oppas.