9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind.
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.1:1 en 2; en `s avonds Ps.2:1 en 2.
Zingen na de dienst: Voor de a.s. zondagavond nodigen wij u en jullie hiervoor heel hartelijk uit!
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 5 juli a.s. verzorgen mevr. Marjan Koorevaar en Paola en Carina van der Wal de oppas; en op 12 juli mevr. Leontina Boele- de Haan en Wieke.
Koffie drinken na de dienst: Op D.V. zondagmorgen 5 juli a.s. nodigen wij u en jullie hiervoor weer heel hartelijk uit!