09.30 uur Ds. H.J. van der Veen te Sliedrecht
18.30 uur Ds. G. van Wolfswinkel te Everdingen
De diensten worden doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 42: 3 en Ps. 42: 7.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Gert-Jan Stasse.
Collecte: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; de tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor het College van Kerkrentmeesters. U kunt uw bijdrage overmaken op rek.nummer Diaconie: NL 14 RABO 0342759779; rek.nummer College van Kerkrentmeesters: NL 91 RABO 0342725025.
Download: Kerkboekje 5 april