Ga naar de inhoud

Zondag 5 april 2020 (Palmzondag)

09.30 uur Ds. H.J. van der Veen te Sliedrecht
18.30 uur Ds. G. van Wolfswinkel te Everdingen
De diensten worden doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 42: 3 en Ps. 42: 7.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Gert-Jan Stasse.
Collecte: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; de tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor het College van Kerkrentmeesters. U kunt uw bijdrage overmaken op rek.nummer Diaconie: NL 14 RABO 0342759779; rek.nummer College van Kerkrentmeesters: NL 91 RABO 0342725025.
Download: Kerkboekje 5 april