9.20 (!!) uur ds. J.A.H. Jongkind (voor de dienst zingen we eerst een aantal paasliederen. Laten we proberen om zoveel mogelijk op tijd aanwezig te zijn; maar weet u ook helemaal in de kring opgenomen als dat niet helemaal lukt!)
18.30 uur prof. dr. H. van den Belt te Woudenberg
Zingen voor de dienst: `s Morgens zingen we eerst een aantal paasliederen; `s avonds zingen we Ps.118:11.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor het Studie- en Leerstoelfonds van de Ger. Bond.
Oppas: Op D.V. 5 april a.s. verzorgen mevr. Johanna van den Bosch- de Groot en Debora van de Graaf de oppas; en op 12 april mevr. Leontina Boele- de Haan en Elise Stam.