9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening Heilige Doop)
Zingen voor de dienst: `s morgens Ps.72:9 en 11; en `s avonds Ps.77:7 en 8.
Collecte: De tweede rondgang van de a.s. zondag (Israëlzondag) is bestemd voor “Kerk en Israël”. Wij bevelen u dit doel heel hartelijk aan!
Oppas: Op D.V. 4 okt. a.s. verzorgen Frederike Jongkind en Arinne van den Dool de oppas (in de vorige “kerkbode” heb ik mij met het opgeven van de namen vergist); en op 11 okt. Cora den Besten en Elise Stam.