9.30 uur ds. G.H. Abma te Gouda
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.47:1; en `s avonds Ps.46:1 en 4.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van de komende zondag D.V. is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 4 mei a.s. verzorgen mevr. Johanna van den Bosch- de Groot en Anne Mourik de oppas; en op 11 mei Linda Korevaar en Jurian Korevaar.