9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (bed. Heilige Doop)
18.30 uur dr. H. Klink te Hoornaar
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.8:3 en 4; en `s avonds Ps.18:7.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en dhr. Gert Jan Stasse.
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 4 maart a.s. verzorgen mevr. Jantine Bijkerk-Kievit en Marleen Korevaar de oppas; en op 11 maart mevr. Nellie van Meijeren-Kok en Colinda van Rees.