9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur ds. A.J. Sonneveld te Lopik
Zingen voor de dienst: `s Morgens zingen we vooraf enige pinksterliederen; `s avonds zingen we Ps.36:2.
Collecte: De extra collecte van de a.s. zondag D.V. (bij de uitgang) is de pinksterzendingscollecte voor de G.Z.B. Wij bevelen u deze collecte heel hartelijk aan! Bij de uitgang van de kerk krijgt u de pinksterzendingskrant mee van de G.Z.B. waarin o.m. de cijfers van de kerk in Europa voor u op een rij worden gezet. Zo worden wij nog weer extra bij de zending bepaald!
Oppas: Op D.V. 4 juni a.s. verzorgen mevr. Leontina Boele- de Haan; Christina Boele; en Dorine Korevaar de oppas; en op 11 juni mevr. Ploni van Zessen-Stuij en Pieternel en Wieke Boele.