Ga naar de inhoud

Zondag 4 juli 2021

09.30 uur ds. T.J. Korten te Boven-Hardinxveld
18.30 uur prop. H.G. van Ingen te Zegveld
Zingen voor de dienst: Ps. 34: 5 en ps. 93: 4.
Organisten: dhr. Wim Stolk en mevr. Annemarie Zwart.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor het College van Kerkrentmeesters; Busjescollecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam.