9.30 uur ds. C.J. Barth te Nederlangbroek
18.30 uur ds. E. van Wijk te Hei- en Boeicop
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.139:2 en 3; en `s avonds Ps.139:4 en 6.
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. betreft de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 4 jan. a.s. verzorgen mevr. Leontina Boele- de Haan, Pieternel Boele en Elise Stam de oppas; en op 11 jan. Rebekka van de Graaf en Colinda van Rees.
Koffie drinken na de dienst: De a.s. zondagmorgen D.V. nodigen wij u en jullie hiervoor allemaal heel hartelijk uit!