9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening Heilige Doop)
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.65:1; en `s avonds Ps.67:2.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 4 dec. a.s. verzorgen mevr. Marianne Molenaar- van der Hoeven en Lida Mourik de oppas; en op 11 dec. mevr. Janny Scheurwater-Heijkoop en Rebekka van de Graaf.