Ga naar de inhoud

Zondag 4 augustus 2019

9.30 uur prop. C.B. Westerink te Rotterdam
18.30 uur dr. J. van Eck te Lexmond
Zingen voor de dienst: ’s Morgens Ps. 33: 1 en ’s avonds Ps. 33: 7.
Collecte: Eerste rondgang Kerk en Diaconie en twee rondgang de extra maandelijkse collecte voor de kerkrentmeesters.
Oppas: mevr. Marisca Bikker en Daniëlle Scheurwater.