9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur ds. P. van de Voorde te Wijngaarden.
Zingen voor de dienst: `s Morgens zingen we eerst,vanaf 9.15 uur, een aantal paasliederen. Dus probeert u tijdig aanwezig te zijn!; `s avonds zingen we Ps.150:2.
Zingen na de dienst: De komende zondagavond is er “Zingen na de dienst”. Wij nodigen een ieder hiervoor heel hartelijk uit!
Collecte: De tweede collecte in de diensten van Pasen is bestemd voor het Studie- en Leerstoelfonds van de Ger. Bond. Wij bevelen dit doel heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 4 april a.s. verzorgen mevr. T. Korevaar-Vonk en Mirjam de oppas. En op 11 april mevr. J. Aanen- de Haan en Brenda Kortlever.