9.30 uur ds. P. van de Voorde te Wijngaarden
18.30 ds. J.A.H. Jongkind.
Zingen voor de dienst: `s morgens Ps.62:4 en 5 en `s avonds Ps.1:1 en 2.
Zingen na de dienst: Na de dienst van de komende zondagmorgen zingen wij i.v.m. de Hervormingsdag twee coupletten van “Een vaste burg”. Er wordt voor een stencil gezorgd waarop die verzen staan. U zou het voor volgend jaar kunnen bewaren en in uw bijbeltje plakken. Dan heeft u het altijd paraat.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk.
Oppas: Op D.V. 31 okt. a.s. verzorgen mevr. Jeanette Aanen- de Haan en Brenda Kortlever de oppas.