9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening en `s avonds nabetrachting en dankzegging Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.22:12 en 13; en `s avonds Ps.23:1, 2 en 3.
Collecten: De tafelcollecte met het Avondmaal is bestemd voor het hele mooie werk van ”Woord en Daad”. De extra collecte is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk. Beide doeleinden bevelen wij u hartelijk dan.
Oppas: Op D.V. 31 aug. a.s. verzorgen Linda Korevaar en Paola en Carina van der Wal de oppas; en op 7 sept. mevr. Leontina Boele- de Haan, Pieternel Boele en Elise Stam.