9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening en `s avonds dankzegging Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.89:19 en 20; en `s avonds Ps.66:5.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk. De tafelcollecte is bestemd voor “Woord en Daad”. Beide collecten bevelen wij u hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 30 aug. a.s. verzorgen Mirjam Korevaar en Colinda van Rees de oppas; en op 6 sept. mevr. Nelly van Meijeren-Kok en Marleen Korevaar.