Ga naar de inhoud

Zondag 3 mei 2020

09.30 uur Prop. H. Boele te Gouda
18.30 uur Ds. J.C. van Breugem te Boven-Hardinxveld
De diensten worden doorgegeven via de live videoverbinding
Zingen voor de dienst: Ps. 6: 9 en Ps. 24: 2.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Wim Stolk en mevr. Annemarie Zwart.
Collecte: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; de tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor de kerkrentmeesters. U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie: NL14 RABO 0342759779; of op het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters: NL91 RABO 0342725025.