9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (vm. bediening en nm. nabetrachting en dankzegging Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.62:4; en `s avonds Ps.62:1.
Zingen na de dienst: De a.s. zondagavond D.V. is er weer “zingen na de dienst”. Wij nodigen u hier allemaal van harte voor uit!
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jacquo Theunisse en dhr. P.C. den Uil.
Collecten: De tweede rondgang in de diensten van D.V. zondag a.s. is de extra maand. collecte voor het kerkrentmeesterschap; en de tafelcollecte is bestemd voor het werk van ”Woord en Daad”.
Oppas: Op D.V. 3 maart a.s. verzorgen mevr. Nellie van Meijeren en Lida Mourik de oppas; op 10 maart mevr. Nicolet den Besten en Lida Mourik; en op 13 maart (`s middags) mevr. Ploni van Zessen en Arinne van den Dool.