9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind.
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.1:1, 2 en 4; en `s avonds Ps.2:1 en 3.
Collecte: De tweede rondgang in de diensten van de a.s. zondag D.V. is de extra maandelijkse collecte voor het kerkrentmeesterschap.
Oppas: Op D.V. 3 juli a.s. verzorgen mevr. Jeanette Aanen-de Haan, Colinda van Rees en Elise Stam de oppas. En op 10 juli Wilma Koorevaar en Anne Mourik.
Koffie drinken na de dienst: De a.s. zondagmorgen D.V. nodigen wij de groten en de kleinen hiervoor weer heel hartelijk uit!