Ga naar de inhoud

Zondag 3 januari 2021

09.30 uur Prop. J. A. de Kruijf te Oud-Alblas
18.30 uur Ds. J.C. van Trigt te Ameide
De diensten zijn live te volgen via de site van de kerk.
Zingen voor de dienst: Gez. 5: 7 en Ps. 136: 13.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn Dhr. Wim Stolk en mevr. Annemarie Zwart.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor het College van Kerkrentmeesters; derde collecte: IZB-project Noorderkerk te Amsterdam. Bij de uitgang vindt u de emmers. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. Diaconie: NL14 RABO 0342759779; rek.nr College van Kerkrentmeesters: NL91 RABO 0342725025 of via de app.