Ga naar de inhoud

Zondag 3 februari 2013

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.21:7, 8 en 13; en `s avonds Ps.146:1, 2 en 6.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor het werelddiaconaat (“Luisterend dienen”). Sinds de watersnoodramp van 1953 (toen de getroffenen, ook vanuit het buitenland, veel hulp kregen aangeboden) wordt er in de kerk voor dit doel op de eerste zondag van febr. geld opgehaald. Dat is wel bijzonder, dat deze collecte die achtergrond heeft. Wij bevelen dit doel heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 3 febr. a.s. verzorgen mevr. Nellie van Meijeren-Kok en Leandra de Jong de oppas; en op 10 febr. mevr. Janny Scheurwater-Heijkoop en Rebecca van de Graaf.