Ga naar de inhoud

Zondag 3 april 2022

09.30 uur ds. H.J. van der Veen te Sliedrecht (doopdienst)
18.30 uur prop. H.G van Ingen te Zegveld
Zingen voor de dienst: Ps. 22: 16 en Ps. 51: 4.
Organisten: dhr. Wim Stolk en mevr. Annemarie Zwart.
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: Extra maandelijkse collecte voor het college van kerkrentmeesters; Busjescollecte: GZB-project – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi.