Zondag 29 mei: 9.30 uur ds. W.P. Emaus te Lekkerkerk
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind.
Zingen voor de dienst: `s morgens Ps.50:1 en 2; en `s avonds Ps.92:1, 2 en 3.
Collecte: De tweede collecte is bestemd voor de Stichting Kinderhulp Oekraïne.
Oppas: Op D.V. 29 mei a.s. verzorgen mevr. Marjan Koorevaar- van Spengen en Linda Korevaar de oppas.