9.30 uur kand. R.L. Antes te Ridderkerk

18.30 uur ds. W.F. Jochemsen te Noordeloos.

Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.31:11 en 13; en `s avonds Ps.33:9 en 10.

Collecte: De extra collecte van de komende zondag D.V. is bestemd voor ons eigen jeugdwerk. Wij bevelen dit doel vanzelfsprekend heel hartelijk aan!

Oppas: Op D.V. 29 maart a.s. verzorgen mevr. J. Korevaar- den Besten en Wilma Koorevaar de oppas. En op 5 april mevr. M. Kortleve-Mourik en Petra Mourik.

Zieken: Dhr. M. Mourik is gelukkig weer thuis. Dhr. J. Houweling ligt in “Dordwijk”. En verder leven wij heel hartelijk mee met dhr. J. van Dijke in de moeilijke weg die hij gaat. Moge God hen en alle anderen in de gemeente van wie wij weten, dat ze heel veel zorgen hebben, zeer nabij zijn.

Vrouwenvereniging: Onze verenigingsavond van D.V. 30 maart a.s. staat in het teken van Pasen. Wij vragen u vriendelijk om de Paas-bijbelstudie voor te willen bereiden uit het maart-no. van de “Hervormde vrouw”.

“Tussencatechese”: De komende maandag D.V. ontmoeten wij jullie graag weer. Wij bespreken dan les 6 met elkaar. En het begint om acht uur.

Collectebonnen: Op D.V. woensdag 1 april a.s. kunt u hiervoor van 20.00-21.00 uur weer in de consistorie terecht.

J.V.: De komende zondag D.V. komen wij weer bijeen. Dat zal dan tevens de laatste keer van dit seizoen zijn.

“Paas-zingen”: Op D.V. 8 april a.s. is er om 9.00 uur weer “Paas-zingen” bij “de Bron”. Alle ouderen ook van onze gemeente nodigt de school van M`graaf hiervoor heel hartelijk uit!

Van het kerkrentmeesterschap: Wij delen u mede, dat de jaarrekening over 2008 van D.V. 30 maart tot en met 4 april bij dhr. B. Korevaar ter inzage ligt. Het is wel prettig, als u vooraf even belt.

Verantwoording: Het Verjaringsfonds heeft over jan. en febr. €350,05 opgebracht. De opbrengst van de coll. voor de I.Z.B. was €362,20. Dhr. J. van Renswoude heeft voor €125,- aan oud ijzer opgehaald. Dat is voor de kerk. Dhr. D.H. Blotkamp kreeg €50,- mee voor de Biddag. En ik kreeg zelf €20,- mee voor de kerk. Wij zeggen u voor al uw meeleven heel hartelijk dank.

“Tienerclub”: Op D.V. 3 april a.s. gaan we met elkaar naar de TOV-avond “Make a difference” in Houten. We verzamelen bij de “Wegwijzer” om 18.30 uur. Het is wel van belang, dat je op tijd bent. Voor de ouders is het, denk ik, goed om te weten, dat we wel wat later dan gewoonlijk thuis zijn. En geef je je, als het kan, z.s.m. op voor ons kamp?!

“Van Dijk`s Mechanisatie- en Konstruktiebedrijf”: We kregen van mevr. M.M. van Dijk-Kamphof een foto van het bedrijf met daarop de mededeling, dat ze, nadat ze 45 jaar lang, eerst met haar man en later alleen, leiding heeft gegeven aan de zaak, het stokje nu overdraagt aan haar zoon Henk. We bewonderen de moed waarmee ze zoveel jaren voorop heeft gestaan en het bedrijf met haar medewerker runde. Het is naar het menselijke een prestatie; maar het is vooral ook Gods genade, dat zij er zo in heeft gestaan. We bidden voor mevr. van Dijk ook voor het verdere om Zijn zegen!

Tenslotte: Op 17 maart j.l. heeft mevr. J.H.T.M. den Boer- van der Heijden in Papendrecht haar moeder ter aarde besteld. Haar moeder was mevr. Theodora Johanna van der Heijden-Seegers, die oorspronkelijk uit Brabant kwam; die later met haar man in Papendrecht woonde; en die het laatste jaar in het voorhuis hier op het dorp bij haar enige dochter verbleef. Wij bidden voor mevr. den Boer om Gods genadige nabijheid. Weest u allen Gode en Zijn genade bevolen van

Uw ds. J.A.H. Jongkind.