Ga naar de inhoud

Zondag 29 maart 2020

09.30 uur Prop. A. Borsje te Ede
18.30 uur Prop. A.J.R. Treur te Vinkeveen
De diensten worden doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 32: 1 en Ps. 118: 3.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jens Slagboom en mevr. Marianne v/d Spek.
Collecte: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; de tweede collecte: Algemene Middelen van de kerk. U kunt uw bijdrage overmaken op rek.nummer Diaconie: NL 14 RABO 0342759779; rek.nummer College van Kerkrentmeesters: NL 91 RABO 0342725025.
Download: kerkboekje 29-03