09.30 uur Prop. A. Borsje te Ede
18.30 uur Prop. A.J.R. Treur te Vinkeveen
De diensten worden doorgegeven via de live videoverbinding.
Zingen voor de dienst: Ps. 32: 1 en Ps. 118: 3.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn dhr. Jens Slagboom en mevr. Marianne v/d Spek.
Collecte: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; de tweede collecte: Algemene Middelen van de kerk. U kunt uw bijdrage overmaken op rek.nummer Diaconie: NL 14 RABO 0342759779; rek.nummer College van Kerkrentmeesters: NL 91 RABO 0342725025.
Download: kerkboekje 29-03