Ga naar de inhoud

Zondag 29 augustus 2021

09.30 uur Prof. Dr. H. van den Belt te Woudenberg (voorbereiding HA)
18.30 uur Prop. A.M. van Mourik te Driebruggen
Zingen voor de dienst: Ps. 9: 11 en Ps. 121: 2.
Organisten: dhr. Jacquo Theunisse en dhr. Wim Stolk .
Collecten: Eerste collecte: Kerk en Diaconie; Tweede collecte: IZB; Derde collecte: Haïti; Busjescollecte: GZB-project fam. v/d Pol – Opvanghuis voor gehandicapten in Malawi. U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. Diaconie: NL14 RABO 0342759779; rek.nr College van Kerkrentmeesters: NL91 RABO 0342725025 of via de app.