9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (voorbereiding Heilig Avondmaal)
18.30 uur ds. E.G. de Kruijf te Nieuwpoort.
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.80:1 en 5; en `s avonds Ps.81:1 en 2.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van de komende zondag D.V. is bestemd voor de immense ramp van de overstroming in Pakistan. Bewoners van een land als het onze dat weet van de strijd die gedurig met de macht van het water moet worden gevoerd, spreekt dit doel wellicht nog meer dan een ander vergelijkbaar doel aan. De opbrengt van de collecte zal door de diakenen via de ons bekende organisaties als “Tear”, “ZOA”en “Woord en Daad” worden doorgesluisd. We bevelen deze collecte uiteraard heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 29 aug. a.s. verzorgen Esther Damsteeg en Anne Verwoert de oppas. En op 5 sept. Marije den Besten en Petra Korevaar.