Ga naar de inhoud

Zondag 28 november 2010

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (`s morgens bediening en `s avonds nabetrachting en dankzegging Heilig Avondmaal).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.91:5; en `s avonds Ps.85:1.
Collecten: De tweede collecte van de a.s. zondag D.V. is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk. De avondmaalscollecte is bestemd voor “Woord en Daad”. Wij bevelen u deze beide doeleinden heel hartelijk aan.
Oppas: Op D.V. 28 nov. a.s. verzorgen mevr. Nellie- van Meijeren-Kok en Jonette Korevaar de oppas. En op 5 dec. mevr. Jonette Korevaar- den Besten en Anne Verwoert.